ข้อมูลบริษัท
บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2532 เป็นโรงงานผู้ผลิตรองเท้าสำเร็จรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและระดับเอเชียแปซิฟิก ครอบคลุมพื้นที่โรงงานมากกว่า 32 ไร่ มีกำลังการผลิตมากกว่า 60,000 คู่ต่อวัน ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย สามารถรองรับการผลิตรองเท้าได้ทุกความต้องการ ประกอบกับบิ๊กสตาร์ มีทีมออกแบบ (Designer) ทีมวิจัยและพัฒนา (Research & Development) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานมีคุณภาพสูงสุด ตรงกับความต้องการของลูกค้า
 
บิ๊กสตาร์ ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเกี่ยวกับมาตรฐาน "คุณภาพฝีมือในการผลิต" อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า และยังมีการตรวจสอบคุณภาพในทุกกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการผลิตในระดับสากล ทำให้ผลิตภัณฑ์จาก บิ๊กสตาร์ ได้รับการยอมรับในคุณภาพ และความไว้วางใจจากแบรนด์ชั้นนำในประเทศและต่างประเทศให้เป็นผู้ผลิตสินค้าให้ 
 
นโยบายคุณภาพ บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด :  
"จริงใจต่อลูกค้า รักษามาตรฐาน ผลิตงานด้วยความรับผิดชอบ ตอบสนองสิทธิแรงงาน ชำนาญ 5 ส. สานต่อความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมชุมชน รณรงค์ลดทุกความเสี่ยง"
เชื่อมั่นในบิ๊กสตาร์
ให้บริการครบวงจรตั้งแต่กระบวนการออกแบบและผลิตสินค้า พร้อมทีมงานมืออาชีพที่สามารถให้คำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์
มีเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่รองรับการผลิตรองเท้าได้หลากหลายรูปแบบ และมีทีมค้นคว้าและวิจัย (Research & Development) เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรที่มีฝีมืออย่างต่อเนื่อง มีความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ
มั่นใจในทุกกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์จากบิ๊กสตาร์ได้รับการรับรองคุณภาพจากองค์กรภายในประเทศและระดับสากล
Download
กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ
นอกจากนี้ บิ๊กสตาร์ยังมีกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Alliance) ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
BigStarContact Center
02-451-3300
ติดต่อบริษัท
Copyright © 2016. Big Star. All Rights Reserved